IARU Region 1 VHF Contest

 

Termín:                  prvý celý víkend v septembri od soboty 14,00 do nedele 14,00 UTC

 

Kategórie:              144 MHz – Single, 144 MHz – Multi

 

Módy:                     CW a FONE

 

Súťažný kód:         RS(T) + poradové číslo spojenia od 001 + WW lokátor

 

Bodovanie:            Jeden kilometer preklenutej vzdialenosti sa rovná 1 bod. Za spojenie so stanicou vo vlastnom malom štvorci lokátora sa počíta 1 bod.

 

Výsledok:               Súčet bodov za spojenia.

 

 

V ostatnom platia Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV.