Mikrovlnné preteky

 

Termín:                  prvý celý víkend v júni od soboty 14,00 do nedele 14,00 UTC

 

Kategórie:             1,3 GHz   – Single         1,3 GHz   – Multi

                              2,3 GHz   – Single         2,3 GHz   – Multi

                              3,4 GHz   – Single         3,4 GHz   – Multi

                              5,7 GHz   – Single         5,7 GHz   – Multi

                              10 GHz    – Single         10 GHz    – Multi

                              24 GHz    – Single         24 GHz    – Multi

                              47 GHz    – Single         47 GHz    – Multi

                              76 GHz    – Single         76 GHz    – Multi

 

Módy:                     CW a FONE

 

Súťažný kód:         RS(T) + poradové číslo spojenia od 001 + WW lokátor

 

Bodovanie:            Jeden kilometer preklenutej vzdialenosti sa rovná 1 bod. Za spojenie so stanicou vo vlastnom malom štvorci lokátora sa počíta 1 bod.

 

Výsledok:               Súčet bodov za spojenia.

 

 

V ostatnom platia Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV.