Memoriál Ondreja Oravca, OM3AU

 

Preteky organizuje SZR na počesť Ondreja Oravca, OM3AU, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj VKV na Slovensku. Hodnotené budú slovenské aj zahraničné stanice.

 

Termín:                  prvý celý víkend v júni od soboty 14,00 do nedele 14,00 UTC

 

Kategórie:              1.   144 MHz – Single

                              2.   144 MHz Multi

                              3.   432 MHz Single

                              4.   432 MHz Multi

 

Módy:                     CW a FONE

 

Súťažný kód:         RS(T) + poradové číslo spojenia od 001 + WW lokátor

 

Bodovanie:            Jeden kilometer preklenutej vzdialenosti sa rovná 1 bod. Za spojenie so stanicou vo vlastnom malom štvorci lokátora sa počíta 1 bod.

 

Výsledok:               Súčet bodov za spojenia.

 

 

V ostatnom platia Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV.