VKV prevádzkový aktív

Preteky organizuje SZR s cieľom zvýšiť aktivitu slovenských VKV rádioamatérov v nadväznosti na podobné súťaže v okolitých štátoch. Budú hodnotené len stanice pracujúce z územia SR. Súťaž je celoročná, každý mesiac prebieha jedna etapa. S jednou stanicou je možné v každej etape pracovať raz na každom pásme.

Termín:                        tretia nedeľa v mesiaci od 08,00 do 11,00 UTC

 

Pásma:                        144 MHz 10 GHz

 

Kategórie:                   jeden operátor / jedno pásmo, viac operátorov / jedno pásmo

 

Max. výkon:                Maximálny výkon vo všetkých kategóriách je 100 W.

 

Módy:                          CW a FONE  (A1A, J3E, R3E, F3E, G3E)

 

Súťažný kód:               RS(T) + poradové číslo spojenia od 001 + WW lokátor

 

Bodovanie:                 Stanica vo vlastnom veľkom štvorci lokátora (napr. JN98) = 2 body, v susedných veľkých štvorcoch = 3 b., v ďalších veľkých štvorcoch = 4 b. atď., vždy o 1 bod viac.

 

Násobiče:                    Veľké štvorce lokátora, s ktorými bolo počas pretekov pracované v príslušnom súťažnom pásme. Vlastný veľký štvorec lokátora sa počíta ako násobič automaticky, aj keď súťažiaca stanica s níkým z tohto štvorca počas pretekov nepracovala.

 

Etapový výsledok:      Súčet bodov za spojenia v príslušnom pásme vynásobený súčtom násobičov v príslušnom pásme.

 

Celoročné výsledky:   Celoročné výsledky budú zostavené sčítaním etapových výsledkov za obdobie od novembra do októbra.

 

Hlásenia:                     Hlásenia sa posielajú najneskôr tretí deň po pretekoch (t.j. v stredu) cez webové rozhranie na internetovej stránke vkv.szr.sk.