Poľný deň mládeže

 

Poľný deň mládeže je určený pre stanice obsluhované operátormi, ktorí v deň konania pretekov nedovŕšili vek 18 rokov. V pretekoch je možné nadväzovať aj spojenia so zahraničnými stanicami ako aj s operátormi staršími ako 18 rokov.

 

Termín:                  prvá sobota v júli od 10,00 do 13,00 UTC

 

Kategórie:              1.   144 MHz – Single op.

                              2.   144 MHz Multi op.

                              3.   432 MHz Single op.

                              4.   432 MHz Multi op.

 

Módy:                     CW a FONE

 

Súťažný kód:         RS(T) + poradové číslo spojenia od 001 + WW lokátor. Aby bolo spojenie pre súťažiacu stanicu platné, musí od protistanice prijať a zapísať kompletný súťažný kód vrátane poradového čísla spojenia.

 

 

Bodovanie:            Jeden kilometer preklenutej vzdialenosti sa rovná 1 bod. Za spojenie so stanicou vo vlastnom malom štvorci lokátora sa počíta 1 bod.

 

Výsledok:               Súčet bodov za spojenia.

 

Súťažný denník:    Súťažný denník sa posiela výhradne v elektronickej forme vo formáte EDI. V EDI denníku (v riadku [Remarks]) musí byť uvedený zoznam operátorov, ktorí zo stanice počas pretekov pracovali a dátumy ich narodenia. Neuvedenie tohto zoznamu bude dôvodom pre nehodnotenie stanice. Denník musí byť odoslaný najneskôr desiaty deň po pretekoch cez webové rozhranie na internetovej stránke http://vkv.szr.sk. Rozhoduje dátum prijatia denníka webovým rozhraním. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj ako prílohu e-mailu na adresu vkvlogy@pobox.sk. Rozhoduje dátum odoslania e-mailu.

 

V ostatnom platia Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV.