Podmienky Majstrovstiev Slovenska v práci na VKV

 

 

1.   Vyhodnotenie M-SR sa uskutoční bez ohľadu na výkon súťažiacej stanice v týchto kategóriách:

      a)   jeden operátor

      b)   stanice viac operátorov

 

2.   Do M-SR budú hodnotené len stanice, ktorých držiteľom povolenia je fyzická osoba so slovenským občianstvom alebo právnická osoba zaregistrovaná na území SR, a ktoré sa pretekov zúčastnia z územia SR. Operátorom stanice, hodnotenej do M-SR v kategórii jeden operátor, musí byť držiteľ povolenia.

 

3.   Vyhodnotenie sa uskutoční jedenkrát za rok, pričom začiatok každého ročníka M-SR je 1. novembra a koniec 31. októbra nasledujúceho roka.

 

4.   Do M-SR sa započítavajú výsledky staníc z nasledujúcich pretekov:

      a)   A1 contest

      b)   1. subregionálne preteky

      c)   2. subregionálne preteky

      d)   Mikrovlnné preteky

      e)   3. subregionálne preteky

      f)    IARU Region 1 VHF Contest

      g)   IARU Region 1 UHF/SHF/MW Contest

 

5.   V M-SR budú hodnotené stanice, ktoré sa zúčastnia aspoň jedného z uvedených pretekov.

 

6.   Do celkového hodnotenia sa započítavajú výsledky z maximálne štyroch pretekov, v ktorých stanica získala najväčší bodový zisk. Víťazom v príslušnej kategórii je stanica, ktorá dosiahla najväčší súčet bodov.

 

7.   Bodovanie jednotlivých pretekov do M-SR:

      Z každých pretekov sa stanici započítajú všetky pásmové výsledky, ktoré dosiahla, a to nasledovne:

      a)   Body z výsledkovej listiny sa vynásobia koeficientom K podľa pásiem:

            K = 1    v pásme 144 MHz

            K = 2    v pásme 432 MHz

            K = 4    v ostatných vyšších pásmach

      b)   Súčet takto vynásobených bodov tvorí celkový výsledok stanice na všetkých pásmach.

c)   Výsledné body za preteky do M-SR sa vypočítajú ako percentuálny podiel výsledku stanice k víťazovi, keď víťaz získa vždy 100 bodov.

 

8.   Prvé tri stanice v každej kategórii budú odmenené na stretnutí vo Vysokých Tatrách.

 

9.   Vyhodnocovateľom M-SR je OM5CM.