Pridelené kóty na A1 Contest 2023
Názov kóty Lokátor ASL Značka Kategórie Kontakt
Veľká Lúka JN99JC 1476 m OM6A 144 MHz MO om6az@cq.sk
Zaregistrované kóty
Pravidlá pre prideľovanie a registráciu kót pre VKV preteky na území SR