Kalendár VKV pretekov 2023
1.1. 14:00 – 17:00 144 MHz AGCW VHF/UHF Contest CW DL
1.1. 17:00 – 18:00 432 MHz AGCW VHF/UHF Contest CW DL
2.1. 17:00 – 19:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
3.1. 18:00 – 22:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
4.1. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
4.1. 19:00 – 21:00 144 MHz MOON Contest OK
10.1. 18:00 – 22:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
11.1. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
11.1. 19:00 – 21:00 432 MHz MOON Contest OK
12.1. 18:00 – 22:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
14.1. 09:00 – 11:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
15.1. 07:00 – 12:00 50 MHz a vyššie 9A Activity Contest 9A
15.1. 07:00 – 12:00 144 MHz – 76 GHz VHF Maraton HG
15.1. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
15.1. 07:00 – 13:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
15.1. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
17.1. 18:00 – 22:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
18.1. 19:00 – 21:00 50 MHz MOON Contest OK
19.1. 18:00 – 22:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
24.1. 18:00 – 22:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)  
1.2. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
1.2. 19:00 – 21:00 144 MHz MOON Contest OK
5.2. 09:00 – 13:00 144 a 432 MHz Zimní QRP závod na VKV OK
6.2. 17:00 – 19:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
7.2. 18:00 – 22:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
8.2. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
8.2. 19:00 – 21:00 432 MHz MOON Contest OK
9.2. 18:00 – 22:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
11.2. 09:00 – 11:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
14.2. 18:00 – 22:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
15.2. 19:00 – 21:00 50 MHz MOON Contest OK
16.2. 18:00 – 22:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
19.2. 07:00 – 12:00 50 MHz a vyššie 9A Activity Contest 9A
19.2. 07:00 – 12:00 144 MHz – 76 GHz VHF Maraton HG
19.2. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
19.2. 07:00 – 13:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
19.2. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
21.2. 18:00 – 22:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
25.–26.2. 00:00 – 24:00 144 a 432 MHz  European EME Contest CW/SSB Dubus, REF
28.2. 18:00 – 22:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)  
1.3. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
1.3. 19:00 – 21:00 144 MHz MOON Contest OK
4.–5.3. 00:00 – 24:00 3,4 GHz  European EME Contest CW/SSB Dubus, REF
4.–5.3. 14:00 – 14:00 144 MHz a vyššie 1. subregionálne preteky / 1. subregionální závod EU
6.3. 17:00 – 19:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
7.3. 18:00 – 22:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
8.3. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
8.3. 19:00 – 21:00 432 MHz MOON Contest OK
9.3. 18:00 – 22:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
11.3. 09:00 – 11:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
14.3. 18:00 – 22:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
15.3. 19:00 – 21:00 50 MHz MOON Contest OK
16.3. 18:00 – 22:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
18.3. 14:00 – 17:00 144 MHz AGCW VHF/UHF Contest CW DL
18.3. 17:00 – 18:00 432 MHz AGCW VHF/UHF Contest CW DL
19.3. 07:00 – 12:00 50 MHz a vyššie 9A Activity Contest 9A
19.3. 07:00 – 12:00 144 MHz – 76 GHz VHF Maraton HG
19.3. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
19.3. 07:00 – 13:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
19.3. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
21.3. 18:00 – 22:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
22.3. 19:00 – 21:00 1296 MHz MOON Contest OK
25.–26.3. 00:00 – 24:00 2,3 GHz  European EME Contest CW/SSB Dubus, REF
28.3. 18:00 – 22:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)  
3 .4. 16:00 – 18:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
4.4. 17:00 – 21:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
5.4. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
5.4. 18:00 – 20:00 144 MHz MOON Contest OK
6.4. 17:00 – 21:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
8.4. 08:00 – 10:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
9.4. 08:00 – 14:00 144 MHz – 76 GHz Velikonoční závod OK
9.4. 14:00 – 15:00 144 MHz – 76 GHz Velikonoční závod dětí OK
11.4. 17:00 – 21:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
12.4. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
12.4. 18:00 – 20:00 432 MHz MOON Contest OK
13.4. 17:00 – 21:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
15.–16.4. 14:00 – 14:00 50 MHz IARU Region-1 50 MHz Contest MGM (digi) IARU R1
16.4. 07:00 – 12:00 50 MHz a vyššie 9A Activity Contest 9A
16.4. 07:00 – 12:00 144 MHz – 76 GHz VHF Maraton HG
16.4. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
16.4. 07:00 – 13:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
16.4. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
18.4. 17:00 – 21:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
19.4. 18:00 – 20:00 50 MHz MOON Contest OK
22.–23.4. 00:00 – 24:00 1296 MHz  European EME Contest CW/SSB Dubus, REF
25.4. 17:00 – 21:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)  
26.4. 19:00 – 21:00 1296 MHz MOON Contest OK
1.5. 16:00 – 18:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
2.5. 17:00 – 21:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
3.5. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
3.5. 18:00 – 20:00 144 MHz MOON Contest OK
6.–7.5. 14:00 – 14:00 144 MHz – 76 GHz 2. subregionálne preteky / 2. subregionální závod EU
9.5. 17:00 – 21:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
10.5. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
10.5. 18:00 – 20:00 432 MHz MOON Contest OK
11.5. 17:00 – 21:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
13.5. 08:00 – 10:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
16.5. 17:00 – 21:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
17.5. 18:00 – 20:00 50 MHz MOON Contest OK
18.5. 17:00 – 21:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
20.–21.5. 14:00 – 14:00 70 MHz IARU Region-1 70 MHz Contest MGM (digi) IARU R1
20.–21.5. 00:00 – 24:00 10 GHz a vyššie  European EME Contest CW/SSB Dubus, REF
21.5. 07:00 – 12:00 50 MHz a vyššie 9A Activity Contest 9A
21.5. 07:00 – 12:00 144 MHz – 76 GHz VHF Maraton HG
21.5. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
21.5. 07:00 – 13:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
21.5. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
23.5. 17:00 – 21:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)  
24.5. 18:00 – 20:00 1296 MHz MOON Contest OK
3.–4.6. 14:00 – 14:00 144 a 432 MHz Memoriál OM3AU OM
3.–4.6. 14:00 – 14:00 1,3 – 76 GHz Mikrovlnné preteky / Mikrovlnný závod EU
5 .6. 16:00 – 18:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
6.6. 17:00 – 21:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
7.6. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
7.6. 18:00 – 20:00 144 MHz MOON Contest OK
8.6. 17:00 – 21:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
10.6. 08:00 – 10:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
10.6. 14:00 – 17:00 144 MHz AGCW VHF/UHF Contest CW DL
10.6. 17:00 – 18:00 432 MHz AGCW VHF/UHF Contest CW DL
13.6. 17:00 – 21:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
14.6. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
14.6. 18:00 – 20:00 432 MHz MOON Contest OK
15.6. 17:00 – 21:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
17.–18.6. 14:00 – 14:00 50 MHz IARU Region-1 50 MHz Contest CW/SSB IARU R1
18.6. 07:00 – 12:00 144 MHz – 76 GHz VHF Maraton HG
18.6. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
18.6. 07:00 – 13:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
18.6. 07:00 – 15:00 50 MHz a vyššie 9A Activity Contest 9A
18.6. 07:00 – 15:00 432 MHz a vyššie Alpe Adria UHF/SHF Contest S5, 9A, OE, I
18.6. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
20.6. 17:00 – 21:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
21.6. 18:00 – 20:00 50 MHz MOON Contest OK
27.6. 17:00 – 21:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)  
1.7. 10:00 – 13:00 144 a 432 MHz Poľný deň mládeže / Polní den mládeže OM, OK
1.–2.7. 14:00 – 14:00 144 MHz – 76 GHz 3. subregionálne preteky / 3. subregionální závod EU
3.7. 16:00 – 18:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
4.7. 17:00 – 21:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
5.7. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
5.7. 18:00 – 20:00 144 MHz MOON Contest OK
8.7. 08:00 – 10:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
11.7. 17:00 – 21:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
12.7. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
12.7. 18:00 – 20:00 432 MHz MOON Contest OK
13.7. 17:00 – 21:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
15.–16.7. 00:00 – 24:00 5,7 GHz  European EME Contest CW/SSB Dubus, REF
15.–16.7. 14:00 – 14:00 70 MHz IARU Region-1 70 MHz Contest EU
15.–16.7. 18:00 – 21:00 50 a 144 MHz CQ WW VHF Contest CQ Magazine
16.7. 07:00 – 12:00 50 MHz a vyššie 9A Activity Contest 9A
16.7. 07:00 – 12:00 144 MHz – 76 GHz VHF Maraton HG
16.7. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
16.7. 07:00 – 15:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
16.7. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
18.7. 17:00 – 21:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
19.7. 18:00 – 20:00 50 MHz MOON Contest OK
20.7. 17:00 – 21:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
25.7. 17:00 – 21:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)  
30.–31.7. 00:00 – 24:00 3,4 GHz  European EME Contest CW/SSB Dubus, REF
1.8. 17:00 – 21:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
2.8. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
2.8. 18:00 – 20:00 144 MHz MOON Contest OK
6.8. 06:00 – 14:00 144 MHz Alpe Adria VHF Contest S5, 9A, OE, I
6.8. 07:00 – 13:00 144 MHz Letní QRP závod OK
6.8. 07:00 – 13:00 144 MHz OM Low Power Contest OM
6.8. 07:00 – 13:00 144 MHz Závod mládeže OK
7.8. 16:00 – 18:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
8.8. 17:00 – 21:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
august 12:00 – 12:00 144 MHz 144 MHz Meteorscatter Sprint Contest MMMonVHF 
9.8. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
9.8. 18:00 – 20:00 432 MHz MOON Contest OK
10.8. 17:00 – 21:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
12.8. 08:00 – 10:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
15.8. 17:00 – 21:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
16.8. 18:00 – 20:00 50 MHz MOON Contest OK
17.8. 17:00 – 21:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
20.8. 07:00 – 12:00 50 MHz a vyššie 9A Activity Contest 9A
20.8. 07:00 – 12:00 144 MHz – 76 GHz VHF Maraton HG
20.8. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
20.8. 07:00 – 15:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
20.8. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
22.8. 17:00 – 21:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)  
2.–3.9. 14:00 – 14:00 144 MHz IARU Region-1 VHF Contest EU
4.9. 16:00 – 18:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
5.9. 17:00 – 21:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
6.9. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
6.9. 18:00 – 20:00 144 MHz MOON Contest OK
9.–10.9. 00:00 – 24:00 2,3 GHz a vyššie ARRL EME Contest CW/SSB/DIGI – 2. časť ARRL
9.9. 08:00 – 10:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
12.9. 17:00 – 21:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
13.9. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
13.9. 18:00 – 20:00 432 MHz MOON Contest OK
14.9. 17:00 – 21:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
17.9. 07:00 – 12:00 50 MHz a vyššie 9A Activity Contest 9A
17.9. 07:00 – 12:00 144 MHz – 76 GHz VHF Maraton HG
17.9. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
17.9. 07:00 – 15:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
17.9. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
19.9. 17:00 – 21:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
20.9. 18:00 – 20:00 50 MHz MOON Contest OK
21.9. 17:00 – 21:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
23.9. 14:00 – 17:00 144 MHz AGCW VHF/UHF Contest CW DL
23.9. 17:00 – 18:00 432 MHz AGCW VHF/UHF Contest CW DL
26.9. 17:00 – 21:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)  
2.10. 16:00 – 18:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
3.10. 17:00 – 21:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
4.10. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
4.10. 18:00 – 20:00 144 MHz MOON Contest OK
7.–8.10. 14:00 – 14:00 432 MHz – 76 GHz IARU Region-1 UHF/MW Contest EU
10.10. 17:00 – 21:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
11.10. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
11.10. 18:00 – 20:00 432 MHz MOON Contest OK
12.10. 17:00 – 21:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
14.10. 08:00 – 10:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
15.10. 07:00 – 12:00 50 MHz a vyššie 9A Activity Contest 9A
15.10. 07:00 – 12:00 144 MHz – 76 GHz VHF Maraton HG
15.10. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
15.10. 07:00 – 15:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
15.10. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
17.10. 17:00 – 21:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
18.10. 18:00 – 20:00 50 MHz MOON Contest OK
19.10. 17:00 – 21:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
24.10. 17:00 – 21:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)  
28.–29.10. 00:00 – 24:00 50 – 1296 MHz ARRL EME Contest CW/SSB/DIGI – 1. časť ARRL
1.11. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
1.11. 19:00 – 21:00 144 MHz MOON Contest OK
4.–5.11. 14:00 – 14:00 144 MHz A1 Contest (Marconi Memorial) EU
6.11. 17:00 – 19:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
7.11. 18:00 – 22:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
8.11. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
8.11. 19:00 – 21:00 432 MHz MOON Contest OK
9.11. 18:00 – 22:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
11.11. 09:00 – 11:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
14.11. 18:00 – 22:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
15.11. 19:00 – 21:00 50 MHz MOON Contest OK
16.11. 18:00 – 22:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
19.11. 07:00 – 12:00 50 MHz a vyššie 9A Activity Contest 9A
19.11. 07:00 – 12:00 144 MHz – 76 GHz VHF Maraton HG
19.11. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
19.11. 07:00 – 15:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
19.11. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
21.11. 18:00 – 22:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
25.–26.11. 00:00 – 24:00 50 – 1296 MHz ARRL EME Contest CW/SSB/DIGI – 2. časť ARRL
28.11. 18:00 – 22:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)  
4.12. 17:00 – 19:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
5.12. 18:00 – 22:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
6.12. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
6.12. 19:00 – 21:00 144 MHz MOON Contest OK
7.12. 18:00 – 22:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
9.12. 09:00 – 11:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
12.12. 18:00 – 22:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
13.12. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
13.12. 19:00 – 21:00 432 MHz MOON Contest OK
14.12. 18:00 – 22:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
17.12. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
17.12. 07:00 – 15:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
17.12. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
19.12. 18:00 – 22:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
20.12. 19:00 – 21:00 50 MHz MOON Contest OK
26.12. 08:00 – 11:00 144 MHz Vánoční závod (1. etapa) OK
26.12. 12:00 – 15:00 144 MHz Vánoční závod (2. etapa) OK
26.12. 18:00 – 22:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)  
1.1.2024 14:00 – 17:00 144 MHz AGCW VHF/UHF Contest CW DL
1.1. 17:00 – 18:00 432 MHz AGCW VHF/UHF Contest CW DL
1.1. 17:00 – 19:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
2.1. 18:00 – 22:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
3.1. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
3.1. 19:00 – 21:00 144 MHz MOON Contest OK
9.1. 18:00 – 22:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
10.1. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
10.1. 19:00 – 21:00 432 MHz MOON Contest OK
11.1. 18:00 – 22:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
13.1. 09:00 – 11:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
16.1. 18:00 – 22:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
17.1. 19:00 – 21:00 50 MHz MOON Contest OK
18.1. 18:00 – 22:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
21.1. 07:00 – 12:00 50 MHz a vyššie 9A Activity Contest 9A
21.1. 07:00 – 12:00 144 MHz – 76 GHz VHF Maraton HG
21.1. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
21.1. 07:00 – 13:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
21.1. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
23.1. 18:00 – 22:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)