Kalendár VKV pretekov 2024
1.1. 14:00 – 17:00 144 MHz AGCW VHF/UHF Contest CW DL
1.1. 17:00 – 18:00 432 MHz AGCW VHF/UHF Contest CW DL
1.1. 17:00 – 19:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
2.1. 18:00 – 22:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
3.1. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
3.1. 19:00 – 21:00 144 MHz MOON Contest OK
9.1. 18:00 – 22:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
10.1. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
10.1. 19:00 – 21:00 432 MHz MOON Contest OK
11.1. 18:00 – 22:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
13.1. 09:00 – 11:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
16.1. 18:00 – 22:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
17.1. 19:00 – 21:00 50 MHz MOON Contest OK
18.1. 18:00 – 22:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
21.1. 07:00 – 12:00 50 MHz a vyššie 9A Activity Contest 9A
21.1. 07:00 – 12:00 144 MHz – 76 GHz VHF Maraton HG
21.1. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
21.1. 07:00 – 13:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
21.1. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
23.1. 18:00 – 22:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)  
24.1. 19:00 – 21:00 1296 MHz MOON Contest OK
4.2. 09:00 – 13:00 144 a 432 MHz Zimní QRP závod na VKV OK
5.2. 17:00 – 19:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
6.2. 18:00 – 22:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
7.2. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
7.2. 19:00 – 21:00 144 MHz MOON Contest OK
8.2. 18:00 – 22:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
10.2. 09:00 – 11:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
13.2. 18:00 – 22:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
14.2. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
14.2. 19:00 – 21:00 432 MHz MOON Contest OK
15.2. 18:00 – 22:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
18.2. 00:00 – 24:00 432 MHz  European EME Contest CW/SSB Dubus, REF
18.2. 07:00 – 12:00 50 MHz a vyššie 9A Activity Contest 9A
18.2. 07:00 – 12:00 144 MHz – 76 GHz VHF Maraton HG
18.2. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
18.2. 07:00 – 13:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
18.2. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
20.2. 18:00 – 22:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
21.2. 19:00 – 21:00 50 MHz MOON Contest OK
27.2. 18:00 – 22:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)  
28.2. 19:00 – 21:00 1296 MHz MOON Contest OK
2.–3.3. 14:00 – 14:00 144 MHz a vyššie 1. subregionálne preteky / 1. subregionální závod EU
4.3. 17:00 – 19:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
5.3. 18:00 – 22:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
6.3. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
6.3. 19:00 – 21:00 144 MHz MOON Contest OK
9.3. 09:00 – 11:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
12.3. 18:00 – 22:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
13.3. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
13.3. 19:00 – 21:00 432 MHz MOON Contest OK
14.3. 18:00 – 22:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
16.3. 14:00 – 17:00 144 MHz AGCW VHF/UHF Contest CW DL
16.3. 17:00 – 18:00 432 MHz AGCW VHF/UHF Contest CW DL
17.3. 00:00 – 24:00 3,4 GHz  European EME Contest CW/SSB Dubus, REF
17.3. 07:00 – 12:00 50 MHz a vyššie 9A Activity Contest 9A
17.3. 07:00 – 12:00 144 MHz – 76 GHz VHF Maraton HG
17.3. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
17.3. 07:00 – 13:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
17.3. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
19.3. 18:00 – 22:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
20.3. 19:00 – 21:00 50 MHz MOON Contest OK
21.3. 18:00 – 22:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
26.3. 18:00 – 22:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)  
27.3. 19:00 – 21:00 1296 MHz MOON Contest OK
1.4. 16:00 – 18:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
2.4. 17:00 – 21:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
3.4. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
3.4. 18:00 – 20:00 144 MHz MOON Contest OK
9.4. 17:00 – 21:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
10.4. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
10.4. 18:00 – 20:00 432 MHz MOON Contest OK
11.4. 17:00 – 21:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
13.4. 08:00 – 10:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
14.4. 00:00 – 24:00 2,3 GHz  European EME Contest CW/SSB Dubus, REF
16.4. 17:00 – 21:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
17.4. 18:00 – 20:00 50 MHz MOON Contest OK
18.4. 17:00 – 21:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
20.–21.4. 14:00 – 14:00 50 MHz IARU Region-1 50 MHz Contest MGM (digi) IARU R1
21.4. 07:00 – 12:00 50 MHz a vyššie 9A Activity Contest 9A
21.4. 07:00 – 12:00 144 MHz – 76 GHz VHF Maraton HG
21.4. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
21.4. 07:00 – 13:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
21.4. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
23.4. 17:00 – 21:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)  
24.4. 19:00 – 21:00 1296 MHz MOON Contest OK
1.5. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
1.5. 18:00 – 20:00 144 MHz MOON Contest OK
4.–5.5. 14:00 – 14:00 144 MHz – 76 GHz 2. subregionálne preteky / 2. subregionální závod EU
6.5. 16:00 – 18:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
7.5. 17:00 – 21:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
8.5. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
8.5. 18:00 – 20:00 432 MHz MOON Contest OK
9.5. 17:00 – 21:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
11.–12.5. 00:00 – 24:00 1296 MHz  European EME Contest CW/SSB Dubus, REF
11.5. 08:00 – 10:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
14.5. 17:00 – 21:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
15.5. 18:00 – 20:00 50 MHz MOON Contest OK
16.5. 17:00 – 21:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
18.–19.5. 14:00 – 14:00 70 MHz IARU Region-1 70 MHz Contest MGM (digi) IARU R1
19.5. 07:00 – 12:00 50 MHz a vyššie 9A Activity Contest 9A
19.5. 07:00 – 12:00 144 MHz – 76 GHz VHF Maraton HG
19.5. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
19.5. 07:00 – 13:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
19.5. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
21.5. 17:00 – 21:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
22.5. 18:00 – 20:00 1296 MHz MOON Contest OK
28.5. 17:00 – 21:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)  
1.–2.6. 14:00 – 14:00 144 a 432 MHz Memoriál OM3AU OM
1.–2.6. 14:00 – 14:00 1,3 – 76 GHz Mikrovlnné preteky / Mikrovlnný závod EU
3 .6. 16:00 – 18:00 144 MHz – 76 GHz CQ Budapest Contest HG
4.6. 17:00 – 21:00 144 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
5.6. 17:00 – 21:00 144 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
5.6. 18:00 – 20:00 144 MHz MOON Contest OK
8.6. 00:00 – 24:00 24 GHz  European EME Contest CW/SSB Dubus, REF
8.6. 08:00 – 10:00 144 a 432 MHz FM pohár OK
8.6. 14:00 – 17:00 144 MHz AGCW VHF/UHF Contest CW DL
8.6. 17:00 – 18:00 432 MHz AGCW VHF/UHF Contest CW DL
9.6. 00:00 – 24:00 10 GHz  European EME Contest CW/SSB Dubus, REF
11.6. 17:00 – 21:00 432 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
12.6. 17:00 – 21:00 432 MHz VHF-UHF FT8 Activity YO2KQT
12.6. 18:00 – 20:00 432 MHz MOON Contest OK
13.6. 17:00 – 21:00 50 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, YL, G)  
15.–16.6. 14:00 – 14:00 50 MHz IARU Region-1 50 MHz Contest CW/SSB IARU R1
16.6. 07:00 – 12:00 144 MHz – 76 GHz VHF Maraton HG
16.6. 07:00 – 13:00 50 MHz – 47 GHz SP UKF Activity Contest SP
16.6. 07:00 – 13:00 50 MHz a vyššie ZRS Maraton S5
16.6. 07:00 – 15:00 50 MHz a vyššie 9A Activity Contest 9A
16.6. 07:00 – 15:00 432 MHz a vyššie Alpe Adria UHF/SHF Contest S5, 9A, OE, I
16.6. 08:00 – 11:00 144 MHz – 76 GHz Prevádzkový aktív VKV / VKV Provozní aktiv OM, OK
18.6. 17:00 – 21:00 1296 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY, YL, G)  
19.6. 18:00 – 20:00 50 MHz MOON Contest OK
20.6. 17:00 – 21:00 70 MHz Nordic Activity Contest (+ SP, PA, G)  
25.6. 17:00 – 21:00 2,3 GHz a vyššie Nordic Activity Contest (+ SP, I, PA, LY)