VKV komisia SZR


Rastislav Hrnko, OM3BH - predseda

Pavol Zajac, OM5CM - člen

Radovan Vláčilík, OM2ZZ - člen

Michal Prieložný, OM6AZ - člen